Πωλήσεις

Διεύθυνση:
Emm Manousaki 10
Heraklion Crete 71410 Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 2810 371201

http://www.sectron.gr

Το τμήμα πωλήσεων

Στελεχώνεται από έμπειρους συνεργάτες, οι οποίοι σε συνδυασμό με τους αντιπροσώπους της εταιρείας καλύπτουν επαρκώς τη χώρα στο σύνολο της. Η συνεχής κατάρτιση και ενημέρωση του τμήματος για τα μεταβαλλόμενα δεδομένα της αγοράς και το διαρκές feedback αναφορικά με όλες τις διαδικασίες της πώλησης, εξασφαλίζουν την υψηλή αποδοτικότητα.